X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 14 آبان 1388

اتفاقات واقعیه

نمودار این روزها را که بکشی حداقل در هفت هشت نقطه مشتقش صفر می شود.