پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

کارنامه درخشان

هم چنین وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: ما امیدواریم وزارت فناوری اطلاعات به جایی برسد که باعث دعای خیر مردم شود نه نفرین آنها !

گفته می شود پیش از این "وی" اعمال محدودیت برای سرعت اینترنت را تکذیب کرده و گفته بود کار او نبوده و تقصیر بغل دستی اش بوده است.

آمار رسمی همچنان نشان می دهد که ایران دومین کشور از لحاظ سرعت و ارزانی قیمت اینترنت از پایین است.

این بود خلاصه اخبار.