چهارشنبه 29 آبان 1387

azada

بله درست حدس زدید. سرم خیلی شلوغ است. سخت مشغول بازی azada هستم! تمام وجنات فکرم را به کار گرفته. معرکه، توپ! 

نصف عمرتان بر باد رفته بوده است اگر تا به حال بازی نکرده باشید! 

لینک دانلود