سه‌شنبه 12 شهریور 1387

پوووووف

از تو اون فولدره کات کرده بودم داشتم می‌ریختم تو این درایوه که یهو از مزایای دولت نهم بهره‌مند شدم. هیچی دیگه. حالا نه فولدر می‌شناسه نه درایو و نه کلا هارد! سکتورهاش کلّهم اجمعین در به داغون شده. حالا نشستم زیر  نور شمع دارم تایپ می‌کنم. ای وای ریا شد...
 

  

خارج از حاشیه: گاهی وقتا دلم می‌خواد نکات چرتی رو ثبت کنم با همین لحن روزمره غیراستاندارد! مثلا همین گلابی بی مزه‌ای که خوردم. اینجوری خوشحال‌تر میشم!