سه‌شنبه 4 تیر 1387

تـبـرّک

بانوی آسمانی ِ زمین ما،‌ سلام!

ممنون که آمدی و نشانمان دادی خوبی و پاکی چقدر بی انتهاست!

 

میلاد بانوی دو عالم مبارک