یکشنبه 5 خرداد 1387

شکرانه

اشکالی دارد آدم یک پست کوچک بزند که :

 چقدر <والله یرزق من یشاء بغیر حساب> را دوست دارم!

؟